Tjenester/Produkter

Tilstandskontroll

Rutinemessige vibrasjonsmålinger av kritisk utstyr. Standard intervall 1 mnd, men andre intervall kan avtales. Inkluderer oppbygging av database (1.gang), datainnsamling, analyse og rapportering.

Feil som kan føre til produksjonsavbrudd og følgeskader kan oppdages tidlig, reparasjon kan planlegges og eventuelle reservedeler anskaffes.

Eventuell senere feilsøking forenkles ved at det foreligger data fra "normaltilstand"

 

Maskindiagnose, feilsøking

Finne årsaken til:

  • Unormal ulyd
  • Unormal vibrasjon
  • Stadig tilbakevendende feil (lagerskader etc.)

Kontroll av nytt utstyr eller kontroll etter reparasjon

Måleutstyr

CTC Akselerometer, kabler og kontakter for off-line måling eller permanent montering.

Transmittere for maskinovervåking. Se også: CTConline.com

Utdanning

Kompetanseutvikling av TK-teknikere. Tilbyr praktisk trening på plass mens man jobber med eget utstyr og egne problemstillinger.

For nye TK-teknikere er dette nyttig for å hurtig bygge opp erfaring og få resultater. Mer erfarne brukere kan få hjelp til mer kompliserte analyseteknikker og utnytte måleutstyret bedre

Komme i gang...

Tilbyr assistanse med:

  • valg av metoder, måleutstyr og programvare
  • oppbygging av database
  • optimalisering av måleoppsett